‘WAAR INNOVATIE TRADITIE IS’

Wij zijn dé specialist op het gebied van sleufloze technieken. Met onze enorme kennis over en ervaring met de verschillende technieken omtrent boringen, hebben wij in alle fasen van een project het antwoord op ieder vraagstuk. Met eigen materieel en onze innovatieve geest zorgen wij voor een praktische voorbereiding en uitvoering.

Technieken

Boringen Gesloten front

Gesloten front boringen

Gebr. van Leeuwen maakt met eigen tunnelboormachines schildboringen met diameters van 406 mm tot 3000 mm. Dit met alle bekende buissoorten, zoals… > Lees verder

Boringen Gesloten front

Open front boringen

Bij open boringen kennen wij vier soorten methoden; de Avegaarmethode, Gestuurde Aegaar Boring (GAB), Raketdoorpersingen en Handontgraving en wordt gebruikt… > Lees verder

hd horizontaal gestuurde boring gebr van leeuwen

HDD – Horizontaal gestuurde boring

Wij beschikken over mini-, midi- en maxi-rigs voor gestuurde boringen met diameters van 25 mm tot 1300 mm. Daarbij kunnen alle bekende buismaterialen worden gebruikt… > Lees verder

Subsea drilling gebr van leeuwen

Subsea Drilling

In de bergingsmarkt speelt al lange tijd de vraag om kettingen/stroppen precies aan te kunnen brengen onder scheepswrakken. Ook willen bergers deze kettingen op de juiste locatie… > Lees verder

mt-piling

Verticale microtunneltechniek, ontwikkeld door aannemerscombinatie CMM, is een innovatieve methode voor de toepassing van de microtunnelingtechniek… > Lees verder

Boringen Pipe Pusher

pipe-pusher

De Pipe pusher, octrooinummer P29271, is een leidingdrukinrichting met eindeloze transportorganen voor gebruik tijdens een intrekproces van horizontaal… > Lees verder

Raketdoorpersingen

Hoewel betrekkelijk arbeidsintensief worden avegaarboringen uit kostenoverwegingen veel gevraagd en ook vaak voorgeschreven. Deze doorperstechniek komt… > Lees verder

gab gebr van leeuwen

Gestuurde Avegaar Boring (GAB)

Deze doorperstechniek komt op hoofdlijnen overeen met de handontgraving en wordt gebruikt voor ronde leidingen. Een avegaar direct achter de snijkop voert de inkomende grond door de… > Lees verder

Direct Drilling gebr van leeuwen

Direct Drill

Het principe van Direct Drill is gebaseerd op de algemeen bekende en bewezen technologieën Horizontaal Gestuurde Boring (HDD) en Microtunneling. Direct Drill… > Lees verder

Verwijderen Kabels en Leidingen GVL Boringen

Verwijderen Kabels en Leidingen

Er wordt in Nederland steeds meer gebouwd en wegen verlegd. Gevolg hiervan is dat er kabel en leiding trace’s verwijderd moeten worden conform de bepalingen in de WION… > Lees verder

Wilt u meer informatie over onze technieken?