van Leeuwen MT Piling

MT-Piling

Verticale microtunneltechniek is een innovatieve methode voor de toepassing van de microtunnelingtechniek ofwel schildboring, waarbij een fundering van buispalenwanden tot grote diepte (>60 m) wordt geconstrueerd.

Microtunneltechniek / MT-piling

De methode, ondergebracht bij MT Piling B.V. (Gebr. van Leeuwen Harmelen en Strukton Betonbouw), is bij uitstek geschikt voor grote bouw- of infrastructurele werken in stedelijk gebied.

MT-palen (micro-tunneling palen) zijn met een casing geboorde buispalen, waarbij de boorkop na het aanbrengen wordt teruggewonnen. Gebr. van Leeuwen Harmelen B.V. heeft deze techniek in samenwerking met Strukton Betonbouw ontwikkeld voor de vervanging van de fundering onder het Centraal Station in Amsterdam voor de bouw van de Noord-Zuidlijn. Omdat de buizen niet draaiend op diepte worden gebracht, kunnen ze worden voorzien van sloten en kan de ruimte tussen de palen op verschillende manieren worden gedicht. De methode maakt het mogelijk zware funderingspalen tot grote diepte storingsvrij aan te brengen vanuit een beperkte werkruimte met werkhoogtes vanaf ca. 3 m.

Kerende en funderende wand (Centraal Station Amsterdam)

Het principe van verticale Microtunnelling is voor het eerst grootschalig toegepast bij de uitvoering van dit project. Om de passage van de Noord/Zuid metrolijn onder het Centraal Station in Amsterdam mogelijk te maken zijn MT palen aangebracht. De MT palen vormen samen een MT palenwand. De wand dient als fundering voor het bovenliggende emplacement en als bouwkuipwand om de zinksleuf voor de zinktunnel te kunnen ontgraven. De MT palenwand is gemaakt vanuit de bestaande reizigerstunnel. De werkhoogte hierbij was 3,10m. De MT palen zijn dan ook opgebouwd uit onderling verbonden buissegmenten van ca 1,85m hoogte. De MT palen zijn onderling weer verbonden door een slotconstructie. Logistiek is door de verscheidenheid aan neven activiteiten en de omvang van het beschikbare werkterrein van groot belang geweest. De beperkte ruimte is ook een leidende factor geweest bij het zeer compacte ontwerp en de bouw van het MT materieel. Voor de productie van de palenwand zijn twee complete boorsets ontwikkeld en gebruikt. De lange palen (tot 70m) zijn allemaal voorzien van een paalpuntinjectie na te zijn gevuld met beton. De korte palen (tot 35m) hebben een vulling van zand en zijn aan de bovenzijde gevuld met beton en wapening.

Bent u geïnteresseerd in onze technieken of heeft u vragen?