GvL Open Front Boringen

Open front boringen

Hoewel open front boringen betrekkelijk arbeidsintensief zijn, worden avegaarboringen uit kostenoverwegingen wel veel gevraagd en ook vaak voorgeschreven. Deze doorperstechniek komt op hoofdlijnen overeen met de handontgraving en wordt gebruikt voor ronde leidingen.

Avegaarmethode

Deze doorperstechniek komt op hoofdlijnen overeen met de handontgraving en wordt gebruikt voor ronde leidingen. Een avegaar direct achter de snijkop voert de inkomende grond door de buis af naar het vertrekpunt. De avegaar wordt aangedreven door een motor in de perskuip.

Wij passen de methode in een groot aantal projecten toe voor het aanbrengen van buizen met diameters van 200 mm tot 1600 mm over afstanden tot ca 70 m.

Gestuurde Avegaar Boring (GAB)

Bij een gestuurde avegaar boring wordt een zogenaamde “rechte pilootboring” gemaakt. Hierdoor kan voor het aanbrengen van de doorpersbuis het tracé exact worden bepaald. Wij passen de gestuurde avegaar boring met name toe om buizen met diameters van 200 mm tot 700 mm met grotere precisie aan te kunnen brengen.
Bij het boren van de pilootstang gebruiken we een gemodificeerd theodoliet en een ledsonde om de richting te corrigeren en afwijkingen tot een minimum te beperken. Vervolgens wordt de snijkop van de persbuis aan de pilootstang bevestigd. Bij het doorpersen volgt de buis de pilootstang, die aan de ontvangstzijde in delen wordt verwijderd. De inkomende grond wordt met een avegaar door de boorbuis afgevoerd naar het vertrekpunt. Zo blijft onder het te kruisen object een schone buis over die precies volgens het tracé van de pilootstang ligt.

Raketdoorpersingen

Onze gespecialiseerde ploeg is dagelijks door heel Nederland actief met raketdoorpersingen. Bij deze pneumatische open front techniek wordt een bodempersraket gebruikt die de leiding voor zich uit de grond in perst, of achter zich aan trekt. Gebr. van Leeuwen biedt deze techniek aan voor het doorpersen van stalen buizen met diameters van 114,3 mm tot 1220 mm.

Handontgraving

Een nauwkeurige en veilige methode van doorpersen is de handgegraven boring. Hierbij worden buiselementen vanuit een perskuip of -put in de grond gedreven terwijl de inkomende grond handmatig in een afvoertrechter wordt geschept. In een daaraan gekoppelde boorbus brengt een avegaar (grondboor) of een transportband de uitgegraven grond naar het vertrekpunt. Voor dit specialisme beschikken wij over verschillende machines waarmee buizen met diameters tot 3000 mm kunnen worden aangebracht. Omdat er sprake is van handwerk is de minimale afmeting 1200 mm.

De toegankelijkheid van het boorfront maakt dat de persrichting nauwkeurig kan worden gestuurd. Het voorste buiselement is voorzien van een snijkop om afkalven van het boorfront te voorkomen en druk op de te persen buis te reduceren. Deze methode kan ook worden toegepast voor rechthoekige profielen.

Bent u geïnteresseerd in onze technieken of heeft u vragen?