Verwijderen Kabels en Leidingen GVL Boringen

Sleufloos verwijderen van Kabels en Leidingen

Er wordt in Nederland steeds meer gebouwd en wegen worden verlegd. Gevolg hiervan is dat er kabel en leiding tracés verwijderd moeten worden conform de bepalingen in de WION.
Gebr. Van Leeuwen kan leidingen, zinkers, kabels en gestuurde boringen sleufloos verwijderen.
Bent u geïnteresseerd in onze technieken of heeft u vragen?